Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42124
Title: Không gian văn hóa công cộng - một góc nhìn đa chiều
Authors: Phạm, Thanh Tùng
Keywords: Không gian
Văn hóa
Công cộng
Góc nhìn
Đa chiều
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 630 .- Tr.50-55
Abstract: Từ lâu nay, cụm từ "Không gian công cộng" (KGCC) đã rất quen thuộc không chỉ với người làm quy hoạch, hay trong các văn bản chỉ đạo của các cấp chính quyền, mà cũng luôn được cộng đồng và giới truyền thông nhắc đến. Vậy KGCC là gì? Có nhiều khái niệm khác nhau. Nhưng quy mô thế nào, sử dụng ra sao lại tùy thuộc vào yêu cầu và tư duy của nhà quản lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42124
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.