Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42128
Title: Một số biểu hiện ứng phó tiêu cực của học sinh bị bạo lực học đường tại các trường trung học cơ sở ở thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương
Keywords: Biểu hiện ứng phó
Trường trung học cơ sở
Thành phố Hà Nội
Bạo lực học đường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 491 .- Tr.22-27
Abstract: Bạo lực học đường (BLHĐ) trong trường học là một vấn nạn nhức nhối cần phải giải quyết hiện nay. Với học sinh (HS), BLHĐ là một tình huống nguy hiểm mà không ít HS phải đối mặt ở trường học. Trước những tình huống bạo lực xảy ra, mỗi HS có các cách ứng phó khác nhau. Nếu HS có cách ứng phó tích cực sẽ giúp các em giải quyết được mâu thuẫn và có nhiều kĩ năng; tuy nhiên, nếu HS thực hiện những cách ứng phó chưa phù hợp, sẽ ảnh hưởng đến lâm lí và hoạt động học tập của các em, các mối quan hệ với bạn bè có nguy cơ bị phá vỡ bởi những mâu thuẫn chưa giải quyết được.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42128
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.