Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42135
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm trường Đại học An Giang
Tác giả: Trần, Thanh Hải
La, Thị Kim Bách
Huỳnh, Thanh Quang
Từ khoá: Nâng cao chất lượng
Đào tạo nghiệp vụ
Sư phạm cho sinh viên
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 491 .- Tr.54-58
Tóm tắt: Đào tạo nghiệp vụ sư phạm (NVSP) được xem như một hoạt động cơ bản trong quá trình đào tạo giáo viên (GV) và là một hoạt động đặc trưng của nhà trường sư phạm, có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành các phẩm chất năng lực nghề nghiệp của GV tương lai. Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang với trên 40 năm kinh nghiệm đào tạo sinh viên (SV) sư phạm luôn coi trọng công tác này, coi đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tạo nên chất lượng giáo dục sv sư phạm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42135
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.