Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42137
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Thủy-
dc.contributor.authorĐặng, Bảo Chiến-
dc.contributor.authorTriệu, Khương Duy-
dc.contributor.authorNgô, Xuân Bách-
dc.contributor.authorTừ, Minh Phương-
dc.date.accessioned2021-01-08T08:25:06Z-
dc.date.available2021-01-08T08:25:06Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2525-2224-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42137-
dc.description.abstractXác định quan hệ tham chiếu trong văn bản quy phạm pháp luật là bước quan trọng trong các hệ thống xử lý văn bản pháp quy tự động. Quan hệ tham chiếu giúp người dùng thuận tiện trong việc tìm kiếm, tra cứu, phân tích, hay truy vấn nội dung văn bản quy phạm pháp luật. Đây chính là bài toán trích xuất và phân loại quan hộ giữa các thực thể, trong đó một thực thể là tham chiếu được đề cập đến trong nội dung và thực thể còn lại là văn bản pháp quy đang xem xét. Hướng tiếp cận đề xuất giải quyết bài toán này là sử dụng học máy có giám sát, là phương pháp phổ biến và đạt dược độ chính xác cao trong các nghiên cứu về trích xuất quan hệ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03,CS.01 .- Tr.69-78-
dc.subjectTrích xuất quan hệvi_VN
dc.subjectVăn bản pháp quyvi_VN
dc.subjectTham chiếuvi_VN
dc.subjectHọc có giám sátvi_VN
dc.titlePhân loại quan hệ tham chiếu trong văn bản pháp quyvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.46 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.