Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4213
Nhan đề: Synchronous networks for bio-environmental surveillance based on cellular automata
Tác giả: Lâm, Hoài Bảo
Huỳnh, Xuân Hiệp
Pottier, Bernard
Từ khoá: Bioenvironmentalsurveillancenetwork
BrownPlanthopper
Synchronousnetwork
Cellularautomata
Năm xuất bản: 2016
Tùng thư/Số báo cáo: EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications;3 .- p.1-15
Tóm tắt: The paper proposes a new approach to model a bio-environmental surveillance network as synchronous network systems, systems consist of components running simultaneously. In the network, bio-environmental factors compose a physical system of which executions proceed concurrently in synchronous rounds. This system is synchronized with a synchronous wireless sensor network, the observation network. Topology of the surveillance network is based on cellular automata to depict its concurrent characteristic. Several aspects of the above model is simulated by using the case study Brown Planthoppers surveillance network in the Mekong Delta.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4213
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.28 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.