Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42156
Nhan đề: Ứng xử dầm thép hình bị ăn mòn hai đầu chịu uốn bốn điểm
Tác giả: Đào, Duy Kiên
Nguyễn, Thanh Hưng
Trương, Thanh Mẫn
Từ khoá: Ứng xử
Dầm thép
Ăn mòn
Điểm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 630 .- Tr.72-76
Tóm tắt: Nhằm đánh giá đúng ứng xử của kết cấu dầm thép bị ăn mòn theo thời gian, chương trình thực nghiệm được tiến hành trên mẫu dầm thép hình có kích thước dài 3 m, được tổ hợp từ các tấm thép với nhau. Nghiên cứu tập trung phân tích đường cong ứng xử (P-δ). khả năng chịu lực của dầm thép bị ăn mòn như vậy có đáp ứng được yêu cầu sử dụng hay không, các vị trí xuất hiện phá hoại ra sao, khả năng mất ổn định của kết cấu, đồng thời đánh giá mức độ ăn mòn của kết cấu trong nghiên cứu. Từ đó đánh giá được mức độ an toàn của kết cấu dầm thép trong công trình khi bị ăn mòn theo thời gian.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42156
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.