Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42158
Title: Tính toán hệ số dư cường độ khi thiết kế cấp phối bê tông
Authors: Nguyễn, Lê Thi
Hồ, Quốc Hùng
Hoàng, Đức Thảo
Keywords: Hệ số dư cường độ
Hệ số an toàn
Cường độ bê tông
Độ lệch tiêu chuẩn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 630 .- Tr.77-80
Abstract: Bài báo này trình bày phương pháp tính toán hệ số dư cường độ hay còn gọi là hệ số an toàn khi thiết kế cấp phối bê tông theo các quy định, tiêu chuẩn phổ biến hiện hành ớ Việt Nam và trên thế giới. Các tiêu chuẩn, quy định khác nhau sẽ đưa ra hệ số dư cường độ khác nhau. Do vậy, việc cân nhắc tiêu chuẩn áp dụng, tham khảo khi lựa chọn, tính toán hệ số dư cường độ là cần thiết và nên được xem xét trên nhiều khía cạnh ứng với từng trường hợp cụ thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42158
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.