Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42160
Nhan đề: Cá tính khuyết điểm
Tác giả: Thiện Văn
Từ khoá: Cá tính khuyết điểm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.67
Tóm tắt: Ở cơ quan, không ai là không thừa nhận anh K là "con người của công việc". Đối với chức trách, nhiệm vụ được giao, anh là người nhiệt tình, cần mẫn và trách nhiệm. Mọi việc to hay nhỏ, khó hay dễ, khi được giao anh đều làm đến nơi đến chốn. Tinh thần hăng say, tận tụy kết hợp với phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo đã tạo điều kiện cho anh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42160
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
424.35 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.