Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42161
Title: Sự tương đồng và khác biệt giữa giảng viên lý luận chính trị với báo cáo viên cấp ủy
Authors: Hoàng, Quốc Bảo
Keywords: Khác biệt giữa giảng viên
Lý luận chính trị
Báo cáo viên cấp ủy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.68-70
Abstract: Nhận thức và phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên cấp ủy để phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ cán bộ này trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42161
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
990.44 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.