Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42167
Title: Lực lượng vũ trang Quân khu 7: Mãi mãi xứng danh "Thành đồng Tổ quốc"
Keywords: Lực lượng vũ trang Quân khu 7
Xứng danh
Thành đồng Tổ quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 954+955 .- Tr.3-11
Abstract: "Thành đồng Tổ quốc" là danh hiệu bất tử mà Bác Hồ đã trao tặng để tôn vinh sứ mệnh thiêng liêng của quân và dân Nam bộ mở đầu cho cuộc trường kì kháng chiến của dân tộc. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 luôn ra sức luyện rèn, hăng hái thi đua, xứng đáng với những nét vàng truyền thống của cha anh, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42167
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.