Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42167
Nhan đề: Lực lượng vũ trang Quân khu 7: Mãi mãi xứng danh "Thành đồng Tổ quốc"
Từ khoá: Lực lượng vũ trang Quân khu 7
Xứng danh
Thành đồng Tổ quốc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 954+955 .- Tr.3-11
Tóm tắt: "Thành đồng Tổ quốc" là danh hiệu bất tử mà Bác Hồ đã trao tặng để tôn vinh sứ mệnh thiêng liêng của quân và dân Nam bộ mở đầu cho cuộc trường kì kháng chiến của dân tộc. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 luôn ra sức luyện rèn, hăng hái thi đua, xứng đáng với những nét vàng truyền thống của cha anh, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42167
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.