Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42172
Title: Bảo vệ người bị hại trong quá trình xét xử vụ án về mua bán người (Tiếp theo kỳ trước và hết)
Authors: Phạm, Minh Tuyên
Keywords: Bảo vệ
Mua bán người
Người bị hại
Vụ án
Xét xử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 23 .- Tr.14-17,23
Abstract: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng nói chung và người bị hại trong quá trình xét xử vụ án về mua bán người nói riêng, là một trong những nội dung quan trọng trong định hướng cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng hình sự ở nước ta hiện nay. Bởi lẽ, người bị hại là người, mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị xâm hại nặng nề nhất, là người chịu thiệt thòi nhiều nhất trong số những người tham gia tố tụng, đặc biệt khi khách thể xâm phạm đối với tội mua bán người là thân thể, nhân phẩm của con người. Vì vậy, người bị hại cần phải được bảo vệ kịp thời, thậm chí, ngay khi họ bị đe dọa gây thiệt hại trong suốt quá trình xét xử vụ án. Một trong những công cụ pháp lý quan trọng để bảo vệ người bị hại, đó là pháp luật tố tụng hình sự. Thực tế cho thấy, vì nhiều lý do khác nhau, mà quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại chưa được bảo vệ tốt và kịp thời; trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, dường như cơ quan có thẩm quyền chưa thực sự xem trọng vấn đề bảo vệ người bị hại...Trong kỳ II của bài viết này, tác giả tiếp tục phân tích về các quy định về bảo vệ người bị hại sau khi xét xử và chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác bảo vệ người bị hại trong các vụ án mua bán người; từ đó đưa ra kiến nghị cụ thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42172
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.