Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42176
Nhan đề: Mùi thơm ở đâu buồn tan ra ở đó
Tác giả: Nguyễn, Thị Liên Tâm
Từ khoá: Mùi thơm ở đâu buồn tan ra ở đó
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 954+955 .- Tr.96-97
Tóm tắt: Sau 5 tập thơ viết từ năm 2003, gần đây “Mùi thảo quả vẫn lừng hương” của Nguyễn Thị Liên Tâm đã đến tay người đọc. Tập thơ chia ra thành hai phần với 66 bài thơ tình yêu được bày tỏ bằng những cảm xúc đẹp và day dứt tựa hồ như 66 bức thư còn thơm mùi giấy mà tác giả đã nắn nót viết bằng nét chữ tâm hồn gửi cho rộng khắp. Toàn bộ tập thơ đã chứa trong đó một hành trình mải miết đi tìm kiếm câu hỏi cho tình yêu, và dù cuộc tìm kiếm ấy là dặm dài hao hút hay bất chợt, ngắn ngủi thì vẫn là một cuộc hành trình đơn độc của người lữ hành qua trập trùng những mùa gió heo may.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42176
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
482.85 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.