Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42176
Title: Mùi thơm ở đâu buồn tan ra ở đó
Authors: Nguyễn, Thị Liên Tâm
Keywords: Mùi thơm ở đâu buồn tan ra ở đó
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 954+955 .- Tr.96-97
Abstract: Sau 5 tập thơ viết từ năm 2003, gần đây “Mùi thảo quả vẫn lừng hương” của Nguyễn Thị Liên Tâm đã đến tay người đọc. Tập thơ chia ra thành hai phần với 66 bài thơ tình yêu được bày tỏ bằng những cảm xúc đẹp và day dứt tựa hồ như 66 bức thư còn thơm mùi giấy mà tác giả đã nắn nót viết bằng nét chữ tâm hồn gửi cho rộng khắp. Toàn bộ tập thơ đã chứa trong đó một hành trình mải miết đi tìm kiếm câu hỏi cho tình yêu, và dù cuộc tìm kiếm ấy là dặm dài hao hút hay bất chợt, ngắn ngủi thì vẫn là một cuộc hành trình đơn độc của người lữ hành qua trập trùng những mùa gió heo may.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42176
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
482.85 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.