Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42177
Title: Luận bàn về một số trường hợp giải quyết quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Ly hôn
Nghĩa vụ
Người thứ ba
Quyền
Vợ chồng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 23 .- Tr.24-29
Abstract: Trong các vụ án ly hôn, thông thường sẽ có ba vấn đề được các bên đưa ra để yêu cầu Tòa án giải quyết, đó là quan hệ hôn nhân của vợ chồng, vấn đề con chung và tài sản chung. Đối với việc giải quyết tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, trong một số trường hợp sẽ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba. Thực tiễn xét xử cho thấy, thông thường có bốn vấn đề thường gặp là: quyền về tài sản của vợ chồng trong trường hợp sống chung với gia đình; xác định tài sản của vợ, chồng khi đưa vào kinh doanh; nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình và nghĩa vụ phát sinh từ việc định đoạt tài sản chung của vợ chồng. Trong nội dung bài viết, tác giả đi sâu vào phân tích một số vấn đề pháp lý đặt ra đối với việc xác định quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng với người thứ ba khi ly hôn; từ đó chỉ ra một số vướng mắc, bất cập và đưa ra đề xuất, kiến nghị cụ thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42177
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.