Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42179
Title: Về bài viết “Lê Văn C có phạm tội” cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”?”
Authors: Nhiều thác giả
Keywords: Lê Văn C có phạm tội
Gây thương tích
Kích động mạnh
Tinh thần
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 23 .- Tr.30-40
Abstract: Đây là một vấn đề pháp lý cụ thể còn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau về cách định tội danh trong trường hợp cụ thể được đưa ra trong tình huống giả thiết. Qua việc tranh luận, đưa quan điểm giải quyết sẽ giúp bạn đọc có cách hiểu chính xác và thống nhất hơn trong quá trình áp dụng pháp luật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42179
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.