Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42180
Nhan đề: So sánh mô hình chế định phạt của Anh và Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Lê, Thị Hồng Xuân
Từ khoá: Anh
Chế định phạt
Mô hình
So sánh
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 23 .- Tr.41-48
Tóm tắt: Trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, hệ thống hình phạt được sắp xếp theo trật tự nhất định, tùy thuộc vào tính chất, mức độ nghiêm khắc của mỗi loại hình phạt. Bài viết so sánh các quy định về hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam và Vương quốc Anh, chỉ ra những nét tương đồng và khác biệt trong quan niệm về hình phạt và hệ thống hình phạt của hai nước, từ đó, đưa ra kiến nghị hoàn thiện chế định hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42180
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.