Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42186
Title: Cảm giác trong thơ
Keywords: Cảm giác trong thơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 954+955 .- Tr.143-145
Abstract: Một người làm thơ đích thực thì nhất định phải có cảm giác thơ. Chỉ khi cảm giác đó xuất hiện thì thơ mới có thể được hình thành. Có thể nói, cảm giác thơ là những gì mà chúng ta cảm thấy, không phải điều mà chúng ta nhìn thấy, khi viết về một sự vật, hiện tượng nào đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42186
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
703.43 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.