Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42188
Title: Bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương tại đại hội thành lập hội thiết học
Keywords: Phát biểu
Võ Văn Thưởng
Ủy viên
Bộ chính trị
Bí thư
Trung ương Đảng
Trưởng Ban
Tuyên giáo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 09 .- Tr.3-5
Abstract: Ở nước ta, hơn 70 năm trước, vào năm 1949, khi trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương ra đời, Tổ Triết học, tổ chức tiền thân của Viện Triết học thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay, đã hình thành. Sau đó, năm 1959, Tổ Triết học thuộc ủy ban Khoa học Nhà nước, tiền thân của Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được thành lập. Đây là những tổ chức triết học đầu tiên ở nước ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42188
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.