Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42190
Nhan đề: Bàn về mô hình vận động của triết lý giáo dục
Tác giả: Trần, Ngọc Thêm
Từ khoá: Triết lý giáo dục
Mô hình vận động tổng hợp
Mô hình vận động đa chiều kích
Tiếp cận liên ngành
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 12 .- Tr.3-10
Tóm tắt: Trên cơ sở quan niệm của tác giả về triết lý giáo dục (TLGD) và các mô hình vận động TLGD của Hồ Ngọc Đại và Vũ Cao Đàm, hài viết giới thiệu mô hình vận động TLGD tổng hợp được chúng tôi xây dựng trên cơ sở lý luận về loại hình văn hóa. Mô hình này có thể đọc theo nhiều chiều kích khác nhau nên cũng có thể dược gọi là mô hình vận động TLGD đa chiều kích. Mô hình được kiểm chứng bằng việc phân tích các dữ liệu thực tế điển hình của các nền giáo dục phương Tây, Đông Bắc Á và Đông Nam Á, qua đó cho thấy năng lực giải thích của cách tiếp cận liên ngành triết học - văn hóa học - giáo dục học và tiềm năng, triển vọng của nó.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42190
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.