Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42196
Title: Sức mạnh Việt Nam
Authors: Phan, Việt Hùng
Keywords: Sức mạnh
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 954+955 .- Tr.173-176
Abstract: Ngày 7/11/1958, đúng ngày kỉ niệm 41 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, có một người đàn ông Nga ôm một bó hoa hồng đỏ rực đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Trước đó 8 tháng, bệnh viện này có tên là Bệnh viện Hồng Thập Tự Liên Xô.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42196
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
981.28 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.