Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42197
Title: Văn học viết về chiến tranh và người lính: Hướng đi nào cho thực tiễn sáng tạo?
Authors: Ngọc Khuê
Keywords: Văn học viết về chiến tranh và người lính
Hướng đi nào cho thực tiễn sáng tạo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Văn nghệ Quân đội;Số 954+955 .- Tr.177-180
Abstract: Xuất phát từ thực tiễn giai đoạn vừa qua, đời sống văn học nước nhà dần vắng bóng những sáng tác về đề tài chiến tranh và người lính, vấn đề quan trọng nhất đặt ra lúc này là cần đổi mới tư duy nghệ thuật như thế nào nhằm phục hưng mảng văn học quan trọng và có ý nghĩa nói trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42197
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
979.29 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.