Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42198
Title: Hình tượng Đảng trong thơ và nhạc
Authors: Đoàn, Công Minh
Keywords: Hình tượng Đảng trong thơ và nhạc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 954+955 .- Tr.181-185
Abstract: Kể từ khi được thành lập (3/2/1930) cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể nói là tổ chức chính trị xã hội lớn mạnh nhất, đặc biệt nhất, đã đồng hành cùng lịch sử Việt Nam thời hiện đại, có vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước, cả thời chiến cũng như thời bình. Đảng đại diện quyền lợi cho hết thảy nhân dân, cũng đồng thời là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42198
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.