Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42201
Title: Một Hà Nội đổi mới trong tranh Trần Khánh Chương
Authors: Thu Sang
Keywords: Hà Nội đổi mới trong tranh
Trần Khánh Chương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 954+955 .- Tr.194-196
Abstract: Hà thành là vùng đất gợi cảm hứng sáng tác cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, trong đó có họa sĩ. Nhiều họa sĩ đã tạo nên tên tuổi, thương hiệu, bản sắc cho riêng mình chỉ bằng việc vẽ về Hà Nội, trong đó tiêu biểu nhất là Bùi Xuân Phái. Và trong rất nhiều trường phái, phong cách vẽ về Hà Nội, chúng ta bắt gặp ở đó một nét riêng của họa sĩ Trần Khánh Chương. Nhắc đến Trần Khánh Chương là nhắc đến tranh thạch cao và tranh tempera trên lụa, tranh sơn dầu, tranh acrylic...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42201
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
789.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.