Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42214
Title: 5 yếu tố cần chuẩn bị cho mùa lễ cuối năm
Authors: Tiến Khoa
Keywords: 5 yếu tố
Chuẩn bị cho mùa lễ cuối năm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Việt Nam Logistics Review;
Abstract: Trước nhiều diễn biến khó lường, năm 2020 được ghi nhận là năm có những gián đoạn trong chuỗi cung ứng lớn nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, với các liên kết công nghệ cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu và những tiến bộ trong giao thông vận tải hiện đại, các gián đoạn này cũng chưa từng xảy ra trong lịch sử.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42214
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
677.55 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.