Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42216
Title: Phát triển đường cao tốc nối hai đầu đất nước
Authors: Nguyễn, Quang Thành
Keywords: Phát triển đường cao tốc
Nối hai đầu đất nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Việt Nam Logistics Review;Số 158 .- Tr.42-43
Abstract: Cuối tháng 11 vừa qua, lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Cà Mau, Bến Tre và một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông (Tập đoàn Đèo Cá) đã cùng ngồi lại với nhau chia sẻ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư thực hiện dự án PPP. Hội nghị là minh chứng sinh động, hiệu quả giúp nhiều tỉnh, thành phố có cách thu hút đầu tư xây dựng đường cao tốc, hạ tăng cơ sở hiệu quả, theo đúng chủ trương của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và quy định của pháp luật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42216
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
689.09 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.