Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42223
Title: Giảm thiểu rủi ro trong bảo hiểm hàng hạt rời chở xá
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Trần, Thị Trà Giang
Keywords: Giảm thiểu rủi ro
Bảo hiểm hàng hạt rời chở xá
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Việt Nam Logistics Review;Số 158 .- Tr.60-61
Abstract: Với việc khối lượng chuyên chở hàng hạt rời chở xá bằng đường biển ngày một tăng và trọng tải của tàu chuyên chở ngày một lớn thì các công ty bảo hiểm cần đưa ra các biện pháp đề phòng, giảm thiểu rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh cũng như tư vấn khuyến cáo khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42223
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
576.31 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.