Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42231
Title: Tư tưởng của Ph.Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Hùng Hậu
Keywords: Ph.Ăngghen
Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.10-16
Abstract: Ph.Ăngghen - nhà tư tưởng lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động; người đồng chí, bạn chiến đấu trung thành, người đồng sự không thể thay thế được trong nghiên cứu khoa học và đấu tranh cách mạng của C.Mác. Ông là người cẩn thận, chu đáo, trung thực, khiêm tốn với nhiều tư tưởng thiên tài, chẳng hạn quan niệm về hệ thống cân bằng động con người - xã hội - tự nhiên; về vấn đề khai thác, sử dụng, chinh phục giới tự nhiên; về phép biện chứng; quan niệm về sự phát triển của ông rất gần gũi với phương Đông. Những tư tưởng này hiện vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa sâu sắc đối với Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42231
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.