Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42239
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Trọng Luật-
dc.date.accessioned2021-01-12T03:27:41Z-
dc.date.available2021-01-12T03:27:41Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7632-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42239-
dc.description.abstractCách mạng công nghiệp lần thứ tư là một hiện tượng xã hội, nó đã và sẽ có những tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài viết tập trung luận giải vai trò của triết học Mác trong việc nhận thức cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên các khía cạnh: Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác trong nhận thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư; một số nguyên tắc khi vận dụng triết học Mác để nhận thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số vấn đề đặt ra.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.70-76-
dc.subjectCách mạng công nghiệp lần thứ tưvi_VN
dc.subjectNhận thứcvi_VN
dc.subjectTriết học Mácvi_VN
dc.subjectThế giới quanvi_VN
dc.subjectPhương pháp luậtvi_VN
dc.titleVai trò của triết học Mác trong nhận thức cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tưvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.