Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42240
Nhan đề: Quan niệm “thực tiễn” của I.Canto và C.Mác nhìn từ góc độ lý luận
Tác giả: Nguyễn, Thị Mai Hoa
Từ khoá: Đạo đức học của I.Cantơ
Quan niệm thực tiễn của C.Mác
Quan niệm thực tiễn của l.Cantơ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.77-84
Tóm tắt: Bài viết đi sâu phân tích khái niệm “thực tiễn” trong triết học của Cantơ và C.Mác. Đối với Cantơ, thực tiễn là hành vi đạo đức mà con người cần phải thực hiện trong suốt cuộc đời của mình, nó liên quan chủ yếu đến những khái niệm siêu nghiệm trong thế giới tinh thần của con người. Còn đối với C.Mác, thực tiễn là hành động hiện thực của con người trong thế giới, bao gồm trong đó hoạt động cách mạng làm thay đổi vận mệnh của họ. Theo tác giả, Cantơ và C.Mác có cách tiếp cận khác nhau về khái niệm “thực tiễn”, nhưng ở mỗi cách tiếp cận ấy, chúng ta đều có thể thấy những giá trị hợp lý, khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống và vận mệnh của cá nhân cũng như cộng đồng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42240
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.