Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42244
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Kim Hoa-
dc.date.accessioned2021-01-12T07:06:32Z-
dc.date.available2021-01-12T07:06:32Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7632-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42244-
dc.description.abstractXây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ trọng yếu, là công việc “gốc” của cách mạng. Bài viết góp phần luận giải tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ cho đội ngũ cán bộ ở Việt Nam hiện nay. Phong cách lãnh đạo dân chủ thể hiện tập trung ở chỗ: Người cán bộ là “đầy tớ" của nhân dân; chịu sự kiểm soát của dân; biết lắng nghe ý kiến của nhân dân; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình; "nói đi đôi với làm" và nêu gương mẫu cho quần chúng; lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.19-25-
dc.subjectDân chủvi_VN
dc.subjectPhong cách lãnh đạovi_VN
dc.subjectHồ Chí Minhvi_VN
dc.titleTư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ cho đội ngũ cán bộ ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.