Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42247
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Long-
dc.date.accessioned2021-01-12T07:12:32Z-
dc.date.available2021-01-12T07:12:32Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7632-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42247-
dc.description.abstractTrên cơ sở làm rõ nguồn gốc của khái niệm “thời kỳ quá độ” và khái niệm “định hướng xã hội chủ nghĩa, chỉ ra sự khác nhau giữa hai khái niệm này; đồng thời phân tích vấn đề “thời kỳ quá độ” và vấn đề “định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam, tác giả đề xuất: 1). Thay cho thuật ngữ “thời kỳ quá độ”, có thể dùng thuật ngữ “giai đoạn quá độ”; 2). Sử dụng khái niệm “định hướng xã hội chủ nghĩa” là một trong những góc độ tiếp cận khoa học vấn đề con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nói chung, quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói riêng, chứ không phải thay cho cách tiếp cận “quá độ lên chủ nghĩa xã hội”; 3). Vận dụng phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn của Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.44-53-
dc.subjectThời kỳ quá độvi_VN
dc.subjectĐịnh hướng xã hội chủ nghĩavi_VN
dc.subjectChủ nghĩa xã hộivi_VN
dc.titleMấy ý kiến về vấn đề “thời kỳ quá độ” và “định hướng xã hội chủ nghĩa” trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.