Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42250
Title: Vấn đề nhân sinh trong quan niệm của các trí thức nho học Việt Nam thế kỷ XVI
Authors: Vũ, Thị Thảo
Keywords: Nhân sinh
Trí thức
Nho học
Việt Nam
Thế kỷ XVI
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.70-76
Abstract: Thế kỷ XVI ở Việt Nam là một thế kỷ đầy biến động với những xung đột chính trị tranh giành quyền lực của các tập đoàn thống trị Mạc, Trịnh, Lê. Điều này cũng kéo theo hàng loạt các hệ lụy về kinh tế, đời sống đạo đức xã hội đương thời. Nằm trong bối cảnh khủng hoảng chung đó của dân tộc, các trí thức Nho học của giai đoạn này với tính đặc thù là những con người được học hành, đào tạo bài bản, cảm nhận được rõ ràng sự đổi thay của thời thế và số phận của bản thân. Thời đại đòi hỏi họ phải có những thay đổi về nhân sinh quan để tồn tại và để tìm ý nghĩa sống trước hết cho chính bản thân mình. Bởi vậy, vấn đề nhân sinh của người Việt giai đoạn thế kỷ XVI là một trong những vấn đề được các nhà tư tưởng thời kỳ này quan tâm hàng đầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42250
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.