Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42254
Title: Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng dược lý của viên nang algal oil omega 3-6 giàu DHA, EPA, DPA từ dầu vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium mangrovei TB17 trên động vật thí nghiệm
Authors: Lê, Thị Thơm
Nguyễn, Hoàng Ngân
Đặng, Diễm Hồng
Keywords: Schizochytrium mangrovei
AOO-3-6
Bán trường diễn
Độc cấp tính
DHA
EPA
DPA
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 02 .- Tr.193-202
Abstract: Trong những năm gần đây, sinh khối vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium mangrovei đã được chứng minh là giàu các axit béo omega 3-6, chủ yếu là axit docosahexaenoic (DHA), ecosapentanoic (EPA) và docosapentanoic (DPA). Các axit béo này có vai trò quan trọng đối với sức khỏa con người. Trong công bố này, kết quả nghiên cứu về tính an toàn và tác dụng dược lý của viên Algal Oil Omega 3-6 (AOO-3-6) được tạo ra từ dầu vi tảo biển dị dưỡng S.mangrovei TB17 lên chuột thí nghiệm sau 90 ngày sử dụng đã được trình bày. Kết quả nghiên cứu độc tính cấp không tìm thấy giá trị LD50 khi chuột nhắt trắng uống với mức liều cao nhất, 15,27 g tổng DHA, EPA, DPA/kg trọng lượng cơ thể/ngày (mức liều cao gấp 114,63 lần so với liều dùng trên chuột) cho thấy viên AOO-3-6 không độc. Khi cho chuột cống trắng uống viên AOO-3-6 liên tục trong 90 ngày với mức liều tổng DHA, EPA và DPA là 78,4 và 352,8 mg/kg trọng lượng cơ thể/ngày không ảnh hưởng đến tình trạng chung, thể trọng, chỉ số huyết học, chỉ tiêu sinh hóa; chức năng của gan, thận; mô bệnh học gan, thận, lá lách của chuột cống trắng. Ngoài ra, chuột nhắt trắng sử dụng các liều có tổng DHA, EPA và DPA là 134,4 và 403,2 mg/kg trọng lượng cơ thể/ngày có tác dụng cải thiện khả năng học tập, trí nhớ ở chuột, giúp chuột hình thành và bền vững phản xạ tìm thức ăn trong mê lộ nhanh hơn, với thời gian phản xạ ngắn hơn. Như vậy, viên nang AOO-3-6 an toàn và có khả năng cải thiện trí nhớ, khả năng học tập trên chuột, đảm bảo cho phép sử dụng làm thực phẩm chức năng cho sức khỏe con người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42254
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.91 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.