Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42259
Title: Một số ý kiến góp phần xây dựng văn hóa học đường trường đại học Việt Nam dưới tác động của Luật Giáo dục 2019 (Qua tham khảo một số kinh nghiệm quốc tế)
Authors: Phan, Thị Hồng Xuân
Keywords: Luật Giáo dục năm 2019
Kinh nghiệm quốc tế
Văn hóa học đường
Xây dựng văn hóa trường đại học
Yếu tố ảnh hưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 9, Số 06 .- Tr.8-16
Abstract: Văn hóa học đường là một bộ phận của văn hóa giáo dục do đó có vai trò rất quan trọng đối với giáo dục Việt Nam nói chung, giáo dục đại học Việt Nam nói riêng. Bài viết gồm 2 nội dung chính: (1) Yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa học đường truyền thống trong giai đoạn hiện nay; (2) Ý kiến góp phần xây dựng văn hóa học đường trong các trường đại học Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42259
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.