Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42272
Nhan đề: Ứng dụng công nghệ xác thực vân tay đa vai trò trong quản lý giáo dục
Tác giả: Trần, Thiện Chính
Trần, Huy Long
Từ khoá: Vân tay
Xác thực vân tay
Nhận dạng vân tay
Cơ sở dữ liệu vân tay
Xác thực vân tay đa vai trò
Điều kiện xác thực
So sánh vân tay
Phiên xác thực
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03(CS.01) .- Tr.103-107
Tóm tắt: Công nghệ xác thực vân tay đang được ứng dụng rộng rãi trong hầu khắp các lĩnh vực của đời sống - kinh tế - xã hội. Hiện nay các hệ thống sử dụng vân tay làm công cụ xác thực nhận dạng người dùng đã khá phổ biến. Các hệ thống này về cơ bản gồm phần mềm quản lý vân tay và thiết bị phần cứng thu nhận vân tay. Hệ thống có khả năng xác thực theo điều kiện đơn giản bằng cách so sánh một vân tay của người dùng với cơ sở dữ liệu (CSDL) vân tay được lưu trữ trên thiết bị, nếu vân tay của người dùng trùng khớp với vân tay có trong CSDL vân tay trên thiết bị, thì điều kiện xác thực được cho là hợp lệ. Như vậy, hệ thống này không cho phép thiết lập điều kiện xác thực kết hợp, như kết hợp nhiều người dùng với nhiều vai trò đồng thời trong một phiên xác thực.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42272
ISSN: 2525-2224
Bộ sưu tập: Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.