Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42274
Title: Xu hướng phát triển của báo mạng điện tử ở Việt Nam
Authors: Trần, Vũ Thị Giang Lam
Keywords: Báo mạng điện tử
Siêu tác phẩm báo chí
Thiết bị di động
Xu hướng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 9, Số 06 .- Tr.114-120
Abstract: Công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ và có nhiều tác động quan trọng đến môi trường báo chí, đặc biệt là báo mạng điện tử. Ở Việt Nam, các tờ báo mạng điện tử đã có những thay đổi, cải tiến để thích ứng với xu hướng chung của báo chí thế giới và để đáp ứng nhu cầu về thông tin của công chúng. Nghiên cứu này tìm hiểu, tổng hợp các xu hướng phát triển của báo mạng điện tử trong những năm gần đây và được dự đoán sẽ tiếp tục trong tương lai. Cụ thể, trên các tờ báo mạng điện tử sẽ xuất hiện những thể loại báo chí mới mà nội dung chuyên sâu hơn, thiết kế bắt mắt hơn, có tính tương tác cao. Ngoài ra, còn có xu hướng tiếp nhận và sản xuất thông tin bằng các thiết bị di động. Cuối cùng, mạng xã hội sẽ là công cụ đắc lực giúp thông tin báo chí tiếp cận công chúng, tăng tính tương tác giữa tờ báo và bạn đọc, đồng thời cũng là nguồn tin tức quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42274
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.