Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42279
Title: Đặc điểm thành phần và phân bố hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích tầng mặt khu vực vịnh Tiên Yên
Authors: Trương, Hữu Dực
Lưu, Việt Dũng
Nguyễn, Đình Thái
Lê, Văn Dũng
Lê, Thị Khánh Linh
Trần, Đăng Quy
Nguyễn, Tài Tuệ
Keywords: Vi nhựa
Trầm tích tầng mặt
Vịnh Tiên Yên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 719 .- Tr.14-25
Abstract: Vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trên biển và đại dương, đặc biệt là các hạt vi nhựa đã gây tác động bất lợi cho môi trường và các hệ sinh thái biển trong giai đoạn gần đây. Các nghiên cứu gần đây cho thấy Việt Nam là một trong những nước đứng đầu về thất thoát rác thải nhựa ra môi trường biển và đại dương nên các nghiên cứu về hạt vi nhựa trong môi trường là rất cần thiết. Trong phạm vi của nghiên cứu này, đặc điểm phân bố về số lượng và thành phần hóa học của hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích tầng mặt khu vực vịnh Tiên Yên đã được đánh giá cụ thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy trầm tích tầng mặt khu vực vịnh Tiên Yên bị nhiễm bẩn từ 236-1324 hạt vi nhựa/kg, với giá trị trung bình 664±68 hạt vi nhựa/kg.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42279
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.