Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42283
Title: Nghiên cứu phân bố front nhiệt độ nước biển tầng mặt ở biển Việt Nam phục vụ dự báo ngư trường khai thác hải sản
Authors: Nguyễn, Văn Hướng
Nguyễn, Hoàng Minh
Bùi, Thanh Hùng
Trần, Văn Vụ
Cấn, Thu Văn
Keywords: Front
Gradien nhiệt độ
Ngư trường khai thác hải sản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 719 .- Tr.66-75
Abstract: Sự xuất hiện của các dải front nhiệt ở biển Việt Nam phụ thuộc vào sự hoạt động của hệ thống gió mùa Đông Bắc và Tây Nam. Trong mùa gió đông bắc, ở vịnh Bắc Bộ tồn tại dải front gần như chạy song song với đường đẳng sâu 50 m, mạnh nhất ở khu vực gần Bạch Long Vĩ và phía bắc Đèo Ngang, gradient nhiệt bề mặt tại khu vực này > 0,2 °C/10 km. Ở vùng biển Nam Trung Bộ tồn tại một dải front nằm ở ngoài khơi Trung Bộ dọc theo kinh tuyến 110,0°E từ khu vực biển Đà Nẵng đến đảo Phú Quý và ở khu vực cửa vịnh Thái Lan hình thành một dải front ở gần khu vực ngoài khơi vùng biển Cà Mau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42283
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.