Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42286
Title: Bản tin dự báo khí tượng, thủy văn tháng 11 năm 2020
Keywords: Bản tin
Khí tượng
Thủy văn
2020
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 719 .- Tr.95-100
Abstract: Tuần đầu tháng 11/2020, MJO trong pha ngăn cản đối lưu trên khu vực biển Đông. Dự tính trong tháng có khoảng 3-4 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên khu vực biển Đông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42286
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.