Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42292
Nhan đề: Thành tựu nổi bật qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh an giang lần thứ X và những vấn đề đặt ra cho nhiệm kỳ tới
Tác giả: Võ, Thị Ánh Xuân
Từ khoá: Qua 5 năm thực hiện nghị quyết
Đảng bộ tỉnh An Giang
Lần thứ X
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 955 .- Tr.78-82
Tóm tắt: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đồng thời rút ra nhiều kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của một tỉnh vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc. Những thành tựu và kinh nghiệm để giúp Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tự tin hướng đến mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt mức trên trung bình cả nước”.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42292
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.