Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42294
Title: Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ở tỉnh Quảng Nam - Kết quả, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra
Authors: Đoàn, Văn Anh
Keywords: Kiểm tra
Giám sát công tác cán bộ ở tỉnh Quảng Nam
Kết quả
Kinh nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 955 .- Tr.88-93
Abstract: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, không những đem lại nhiều kết quả tích cực, mà còn rút ra được một số kinh nghiệm quý, nhận thức rõ hơn những vấn đề đặt ra, từ đó có giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong công tác cán bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42294
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.