Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42297
Title: Quan hệ Việt Nam. Cu-Ba: 60 năm tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng
Authors: Nguyễn, Viết Thảo
Keywords: Việt Nam-Cu-ba
60 năm tình hữu nghị
Thủy chung
Trong sáng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 955 .- Tr.101-105
Abstract: Cách đây 60 năm, ngày 2-12- 1960, Chính phủ Cộng hòa Cu-ba và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra trang sử mới cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông - Tây của địa cầu. Trải qua 60 năm, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cu-ba xứng đáng là biểu tượng của chủ nghĩa quốc tế vô sản thủy chung, trong sáng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42297
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.