Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42297
Nhan đề: Quan hệ Việt Nam. Cu-Ba: 60 năm tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng
Tác giả: Nguyễn, Viết Thảo
Từ khoá: Việt Nam-Cu-ba
60 năm tình hữu nghị
Thủy chung
Trong sáng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 955 .- Tr.101-105
Tóm tắt: Cách đây 60 năm, ngày 2-12- 1960, Chính phủ Cộng hòa Cu-ba và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra trang sử mới cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc nằm ở hai nửa Đông - Tây của địa cầu. Trải qua 60 năm, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cu-ba xứng đáng là biểu tượng của chủ nghĩa quốc tế vô sản thủy chung, trong sáng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42297
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.