Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42298
Nhan đề: Bảo đảm an ninh con người: kinh nghiệm quốc tế và bài học tham khảo đối với Việt Nam
Tác giả: Trần, Việt Hà
Đinh, Ái Minh
Từ khoá: Bảo đảm an ninh con người
Kinh nghiệm quốc tế
Bài học tham khảo
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 955 .- Tr.106-111
Tóm tắt: Trong những thập niên gần đây, vấn đề an ninh con người và bảo đảm an ninh con người luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý và hoạch định chính sách trên thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Hiện nay, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, trước những rủi ro và thách thức trực tiếp, gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc song và sự phát triển của con người, chính phủ các nước và các nhà nghiên cứu đã mở rộng nhận thức về an ninh con người trên các phương diện cơ bản.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42298
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.