Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42300
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMạc, Văn Nam-
dc.date.accessioned2021-01-12T08:47:16Z-
dc.date.available2021-01-12T08:47:16Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3492-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42300-
dc.description.abstractChủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, trong suốt cuộc đời, Người luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân chủ. Thực tiễn suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tất cả đều vì tự do dân chủ và tiến bộ con người. Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, thực hành dân chủ và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở Việt Nam hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.3-8-
dc.subjectDân chủvi_VN
dc.subjectPhát huy quyền làm chủvi_VN
dc.subjectNhân dânvi_VN
dc.subjectThực hành dân chủvi_VN
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhvi_VN
dc.titleVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, thực hành dân chủ trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.