Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42305
Title: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật multiplex PCR trong phát hiện vi khuẩn Salmonellu sp. và Staphylococcus aureus gây ngộ độc thực phẩm
Authors: Nguyễn, Thành Luân
Lường, Thị Hiếu
Cao, Nguyễn Khánh Linh
Keywords: InvA
Multiplex PCR
Ngộ độc thực phẩm
Nuclease
Salmonella sp
Staphylococcus aureus
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Số 18 .- Tr.23-35
Abstract: Việc phát hiện và định danh vi sinh vật trong thực phẩm nhằm nhanh chóng phát hiện các nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và ngăn ngừa một cách có hiệu quả các tác hại từ ngộ độc thực phẩm là thực tế và cấp thiết. Tuy nhiên, các phương pháp nuôi cấy hiện nay chủ yếu là truyền thông, tốn nhiều thời gian, phức tạp và độ đặc hiệu chưa cao. Kỹ thuật multiplex PCR ứng dụng nhanh chóng và đơn giản, có độ nhạy cao và đồng thời khuếch đại đồng thời hai hay nhiều chuỗi gen trong phản ứng tương tự nhằm phát hiện một loạt các tác nhân gây bệnh chỉ trong một phép phân tích. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng thành công quy trình phát hiện nhanh vi khuẩn Salmonella sp. và Staphylococcus aureus bằng kỹ thuật multiplex PCR có tiềm năng rất lớn trong xác định mẫu thực phẩm nhiễm khuẩn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42305
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.96.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.