Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42323
Nhan đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần
Tác giả: Phí, Mạnh Cường
Từ khoá: Doanh nghiệp nhà nước
Hiệu quả sử dụng vốn
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.78-83
Tóm tắt: Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp nhà nước luôn là vấn đề quan trọng nhằm bảo tồn và phát triển vốn, bảo đảm tài sản quốc gia và giữ vững vị trí chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế quốc dân. Bài viết dưới đây tập trung phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa công tác sử dụng vốn tại Tổng Công ty.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42323
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.