Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42325
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Nhàn-
dc.date.accessioned2021-01-13T00:59:01Z-
dc.date.available2021-01-13T00:59:01Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3492-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42325-
dc.description.abstractTân Việt cách mạng Đảng - Tổ chức tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra đời từ giữa những năm 20 thế kỷ XX. Trong quá trình phát triển, Tân Việt cách mạng Đảng đã có những đóng góp rất quan trọng để tiến tới thành lập Đảng tiên phong của giai cấp công nhân vào đầu năm 1930. Một trong những đóng góp quan trọng đó là hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng. Bài viết tập trung làm rõ các hình thức tuyên truyền vận động quần chúng của Tân Việt cách mạng Đảng: Sử dụng thơ văn yêu nước cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân, vận động tổ chức tập hợp các giai cấp, huấn luyện chính trị, phát triển đảng viên... Từ đó, nêu lên một số nhận xét về hoạt động này đối với toàn bộ quá trình phát triển của Tân Việt cách mạng Đảng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.84-88-
dc.subjectTân Việt cách mạng Đảngvi_VN
dc.subjectTuyên truyềnvi_VN
dc.subjectVận động quần chúng nhân dânvi_VN
dc.titleHoạt động tuyên truyền vận động quần chúng của Tân Việt cách mạng Đảng những năm đầu thế kỷ XXvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.