Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42337
Nhan đề: Chính sách thương mại của Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump
Tác giả: Phạm, Thị Hiếu
Từ khoá: Mỹ
Chính sách
Thương mại
Donald Trump
Mỹ-Trung
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.15-23
Tóm tắt: Sau gần 4 năm, kể từ khi ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, chính sách thương mại của Mỹ đã được điều chỉnh theo hướng rút khỏi Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), thực hiện cập nhật và nâng cấp Hiệp định NAFTA và thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại song phương. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thuế theo hướng tăng cường đánh thuế hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia để tăng lợi thế cho hàng hóa, nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế cho nước Mỹ. Trên cơ sở phân tích các mục tiêu và biện pháp thực thi chính sách thương mại quốc tế, bài viết đưa ra một số nhận định về chính sách thương mại của Chính quyền Donald Trump trong những năm qua.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42337
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.